16 februari, 2024

SOEX 2024 öppen för anmälan!

SOEX- För skyddsombudets utveckling!

Utbildningen syftar till att ge skyddsombuden vidare kunskap att arbeta inom explosivämnesområdet. Efter utbildningen ska kursdeltagaren känna sig trygg med skyddsombudsrollen och känna att de besitter kännedom om hur arbetsmiljöarbetet bör fungera inom vår bransch. Utbildningen vänder sig skyddsombud, både operatörer och tjänstemän, verksamma inom explosivvarubranschen. Deltagarna bör ha genomfört allmän grundutbildning för skyddsombud och viss erfarenhet i rollen som skyddsombud men inte ett krav.

Vad ingår i kursen?

5 dagars utbildning
Allmänbildande utbildning för skyddsombudsrollen
Grundläggande explosivämneskunskap
Skyddsombudets roll
Allmänna skyddsprinciper
Skyddsrondsteknik
Lagar och föreskrifter
Den mänskliga faktorn
Studiebesök
Personligt nätverk
Kursdiplom
Förtäring
Logi

Begränsat antal platser, så anmäl redan nu! Boka din plats här!

Tidigare nyheterKontakta oss

Har du frågor eller är nyfiken på oss. Är du varmt välkommen att kontakta oss!

Adress

Gammelbackavägen 1
691 51 Karlskoga

Mail

kcem(@)kcem.se