9 juni, 2023

Operativ underrättelsekurs -anmälan öppen

Nu har du möjligheten att anmäla dig till Operativ underrättelsekurs på Försvarshögskolan!

Försvarshögskolans operativa underrättelsekurs med sina fem veckors utbildning, ger dig en bättre förståelse för underrättelsetjänst på operativ ledningsnivå och hur underrättelsetjänsten bör jobba i fred, kris och i krig.

Kursen ger dig en förståelse för underrättelsetjänst på operativ nivå, det svenska underrättelsesamhället och de metoder som används. Fokus ligger på den komplexa gråzonsproblematiken vilket gör kursen mycket lämplig för deltagare från civila myndigheter, som bidrar till ökad förståelse av den komplexa hotbilden.

Kursen hette tidigare Strategisk operativ underrättelsetjänst, och är en poänggivande (7,5hp) uppdragsutbildning på grundnivå som är beställd av Försvarsmakten.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som idag jobbar med underrättelsetjänst vid Försvarsmakten eller vid annan myndighet, också reservofficerare kan söka kursen.

Genomförande
Kursen, som är totalt fem veckor lång, är uppdelad i tre block, Undervisningen sker vid Försvarshögskolan i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier under sammanlagt 10 dagar, (5 dagar v.35, 3 dagar v.39 och 2 dagar v.44) under övrig tid har du självstudier och grupparbeten.

Sista anmälningsdag 20 juni.

Läs mer om utbildningen på försvarshögskolans hemsida och anmäl dig här

Tidigare nyheterKontakta oss

Har du frågor eller är nyfiken på oss. Är du varmt välkommen att kontakta oss!

Adress

Gammelbackavägen 1
691 51 Karlskoga

Mail

kcem(@)kcem.se