9 december, 2021

FEX 2022- Anmäl dig innan 14/12

Nu är det högtid för dig som ska bli föreståndare eller motsvarande att anmäla sig till nästa års FEX kurs!

Anmälan går ut den 14/12 och vi startar upp kursen redan v. 7 på Loka Brunn.
Anmälan görs via vår kalender, klicka här för att komma dit!

NYHET! Vi kommer att från och med år 2022 att förlägga en av fem kursveckor i Hangö, Finland, för att fortsätta utveckla FEX som nu kommer att gå av stapeln i Sverige, Norge och Finland.

Så när KCEM nu för 40:e gången bjuder in personal som fungerar som ansvariga chefer för hantering av explosiva varor gör vi det på ny mark. Här får föreståndaren eller motsvarande en gedigen utbildning som varvar teori med studiebesök för att få en helhetsbild. FEX- utbildningen är huvudsakligen inriktad på skyddsfrågor där vi delar med oss av våra erfarenheter och drar lärdom av dessa. Här ges man stor möjlighet till att bygga upp ett starkt kontaktnät!

Vi fortsätter det viktiga arbetet med att öka kunskapen kring security med hjälp av Jörgen Holmlund och Hans Brun, SRI.

Vi har även hittat Anne-Mette Petri, AMP, som ny föreläsare i ämnet "Human Factors- a capacity or a challenge?" och hon har verkligen lyckats lyfta upp diskussioner i olika säkerhetsfrågor.

Vad ingår i utbildningen?
- 5 kursveckor, blended learning
- Förberedande utbildning inför föreståndarskapet eller motsvarande roll inom explosivämnesbranschen (innehåller bland annat: uppgifter och ansvar, regelverk, ledarskap, explosivämneskunskap, risker och riskhantering)
- Studiebesök
- Personligt nätverk
- EPOK konferens*
- Kursdiplom
- Förtäring
- Logi

*EPOK är en uppskattad konferens och träffpunkt för alla inom explosivvarubranschen som bjuder in till aktuella föreläsningar och ger dig möjlighet att träffa kurskamrater och uppdatera ditt personliga nätverk.

Tidigare nyheterKontakta oss

Har du frågor eller är nyfiken på oss. Är du varmt välkommen att kontakta oss!

Adress

Gammelbackavägen 1
691 51 Karlskoga

Mail

kcem(@)kcem.se