Integritetspolicy för KCEM

 

 

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur KCEM AB samlar in, använder, lämnar ut, överför och lagrar alla personliga data som hänför sig till dig, såsom ditt namn, din adress, etc. (”Persondata”).

Vilka persondata samlar vi in från dig?

De persondata som samlas in av KCEM innefattar namn, e-postadress, telefon-/mobilnummer, befattning och arbetsgivare. Persondata samlas in direkt från dig eller från din arbetsgivare.

Personnummer/ Passnummer?

Personnummer/ Passnummer som samlas in av KCEM används endast för passagekontroll i samband med de studiebesök som genomförs vid KCEM´s kurser/ utbildningar. Omedelbart efter avslutad kurs/ utbildning så raderas hela personnumret/ passnummret från KCEM´s register.

Varför samlar vi in dina persondata, och vad gör vi med dem?

Dina persondata kommer att registreras i KCEM´s kundrelationshanteringssystem. Syftet med KCEM´s behandling av dina persondata är att tillhandahålla relevant information till dig/din arbetsgivare om KCEM´s produkter och tjänster och att underlätta nuvarande och/eller framtida åtaganden mellan KCEM och din arbetsgivare.

Vad är KCEM´s rättsliga grund för behandlingen av dina persondata?

KCEM´s behandling av dina persondata baseras på de legitima intressen som KCEM eftersträvar. Detta betyder att KCEM har uppfattningen att dess intresse att behandla dina persondata för de ändamål som nämns ovan väger tyngre än den integritetsöverträdelse som du utsätts för som resultat av behandlingen. Denna slutsats från vår intresseavvägning dras särskilt på grund av det faktum att det är avgörande för KCEM att behandla kontaktinformation till representanter för KCEM´s kunder, för att underlätta våra kundåtaganden, att behandlingen av dina persondata begränsas i möjlig utsträckning och att du när som helst kan välja att inte längre motta meddelanden från KCEM.

Med vem delar vi dina persondata?

Dina persondata kommer att användas av KCEM. KCEM kommer också att dela dina persondata med medlemsföretag, föreläsare och hotell som utför tjänster å KCEM´s vägnar för att kunna fullfölja KCEM´s åtaganden som regleras i avtal med din arbetsgivare.

Hur länge behåller vi dina persondata?

KCEM kommer att lagra dina persondata under en period på 10 år efter din och/eller din arbetsgivares senaste interaktion med KCEM.

KCEM kan, istället för att förstöra eller radera dina persondata, göra dem anonyma, så att de inte kan kopplas eller spåras tillbaka till dig på något sätt.

Vilka är dina rättigheter?

Om dina persondata är felaktiga eller behöver uppdateras, kan du vid varje tillfälle begära att vi korrigerar eller uppdaterar dina persondata, genom att kontakta den personuppgiftsansvarige (v. g. se kontaktuppgifter nedan). Du kan också kontakta oss om du inte längre vill att vi behandlar dina persondata, om du vill att vi begränsar behandlingen på något sätt, om du vill att vi ska radera dina persondata, eller om du inte längre önskar få information om KCEM´s tjänster. Vi kommer då att radera dina persondata från våra system eller begränsa vår behandling av dina persondata. V. g. notera dock att en radering av dina persondata eller en begränsning av vår behandling av dina persondata kan innebära att vi inte längre kommer att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, helt eller delvis. Dessutom kan du erhålla en kopia av dina persondata och information beträffande vår behandling av sådana persondata genom skriftlig hänvändelse till den personuppgiftsansvarige. I så fall kommer vi att tillhandahålla dina persondata i ett vanligen använt dataformat.

Om du har några frågor beträffande behandlingen av dina persondata eller önskar utöva någon av de ovan angivna rättigheterna, v. g. skriv till den personuppgiftsansvarige på den nedan angivna adressen.

Du har rätt att lämna in klagomål beträffande hur KCEM behandlar dina persondata till den aktuella dataskyddsmyndigheten eller liknande instans inom din jurisdiktion.

Hur kan du kontakta personuppgiftsansvarige och utöva dina rättigheter?

Personuppgiftsansvarig för den persondata som vi innehar om dig är:
Johan Petri
(+46) 72 515 52 24
johan.petri@kcem.se

Kontakta oss

Har du frågor eller är nyfiken på oss. Är du varmt välkommen att kontakta oss!

Adress

Gammelbackavägen 1
691 51 Karlskoga

Mail

kcem(@)kcem.se