KCEM - Den naturliga mötesplatsen

KCEM står för Kompetenscentrum för Energetiska Material och arbetar för att främja kompetensutveckling och en ständig förbättring av säkerheten i en miljö som kännetecknas av utveckling och nya utmaningar.

Om oss

Med energetiska material menas framför allt produkter som kan sönderfalla utan hjälp av luftens syre som till exempel explosiva varor.

KCEM ägs och drivs av den ideella organisationen Intresseföreningen för Kompetenscentrum Energetiska Material (IKEM) där den minsta gemensamma nämnaren för medlemmarna oftast är att de tillverkar energetiska material och produkter. Produkterna har olika användningsområden där gruv-, bil- och den kemiska industrin kommer högt på listan, men andra viktiga användare är rymd- och försvarsindustrin.

Vår viktigaste uppgift är att utveckla och vidmakthålla relevant kompetens hos våra medlemmar vilket vi främst gör genom att tillhandahålla utbildningar och konferenser på olika nivåer. KCEM fokuserar också på omvärldsbevakning där vi ser som vår självklara uppgift att påverka och informera om förändringar i regelverk såväl nationellt i Norden som internationellt. Medlemskap i IKEM kan sökas av företag, organisationer och myndigheter. Vill ni veta mer om vad vi kan erbjuda och är intresserade av att bli en del av KCEM’s nätverk så kontakta oss.

Bli medlem

Önskar du mer information eller vill du bli medlem?

Vår styrelse

Dan Hellkvist, Ordförande, Saab Dynamics AB
Stefan Krol, Saab Bofors Testcenter AB
Chip Muser, Nammo Raufoss AS
Stefan Röstlund, BAE Systems Bofors AB
Niclas Nilsson, Forcit Sweden AB
Christer Tiger, Eurenco Bofors AB
Hreidar Gestsson, Ledamot, Orica Sweden AB
Jörgen Ryberg, Suppleant, Nammo Sweden AB

Utbildningsråd

Hans Karlström, Ordförande, LKAB Kimit
Jörgen Ryberg, Nammo Sweden AB
Gabriella Lagerstam, Saab Dynamics AB
Janis Ritums, FOI
Krister Nordh, KCEM AB
Patrik Olsson, Norma Precision AB
Anders Bouvin, Forcit Sweden AB
Johan Lidgren, Saab Bofors Testcenter AB
Gunhild Røhne, Nammo Raufoss AS
Karin Lundblad, Eurenco Bofors AB
Marie Petterson, Orica Sweden AB

Medlemmar

Fullständiga medlemmar
BAE Systems Bofors AB
EURENCO Bofors AB
Forcit Sweden AB
Nammo AS
Orica Sweden AB
Saab Bofors Test Center AB
Saab Dynamics AB
Associerade medlemmar
Austin Powder AS
Austin Sverige AB
Bergssprängnings-entreprenörerna i Sverige (BEF)
Boliden Mineral AB
Chemring Nobel AS
EPC Sverige AB
Forcit Norway AS
Försvarsmakten
Försvarets Materielverk (FMV)
Hansson PyroTech AB
LKAB AB
LKAB Kimit AB
Nammo Sweden AB
Nammo Raufoss AS
Norma Precision AB
OY Forcit
Safepac AB
SSE Sverige AB
SSE Norway AS
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
YARA AB
Zinkgruvan Mining AB

 

 

Bli medlem

Här finns det två olika medlemskap, fullständig medlem och associerad medlem vilket innebär att vid fullständig medlem erbjuds en plats i styrelsen och erhåller en högre rabatt på utbildningar, konferenser etc.

Vill du ansöka eller veta mer om medlemskapet hos KCEM kontakta vår VD Johan Petri för vidare information.

Årsavgiften består av två delar. En serviceavgift som är exkl. moms och avdragsgill samt en icke momspliktig medlemsavgift.

Fullständig medlem  Fullständig medlem
(org. med 50 anställda eller fler)
Fullständig medlem (org. med färre än 50 anställda)
Serviceavgift exkl. moms 163 800 SEK 41 685 SEK
Medlemsavgift 5355 SEK 1260 SEK
Inträdesavgift gäller organisationer som önskar fullständigt medlemskap.
Organisation med färre än 50 anställda: 5 000 SEK
Organisation med 50 eller fler anställda: 30 000 SEK
Associerad medlem Associerad medlem (org. med 50 anställda eller fler) Associerad medlem (org. med färre än 50 anställda)
Serviceavgift exkl. moms 38 325 SEK 15 330 SEK
Medlemsavgift 945 SEK 420 SEK
Rabatter (konferenser, utbildningar och uppdrag.)
Fullständig större 15%
Fullständig mindre 7%
Associerad större 7%
Associerad mindre 5%

Kontakta oss

Har du frågor eller är nyfiken på oss. Är du varmt välkommen att kontakta oss!

Adress

Gammelbackavägen 1
691 51 Karlskoga

Mail

kcem(@)kcem.se