EUExcert

 

 

EUExcert

KCEM tog år 2003 initiativet till ett europeiskt projekt om kompetens, utbildning och träning för personer verksamma inom den explosiva sektorn. Projektets namn är EUExcert.

Den första delen av projektet avslutades i oktober 2006. Ett nytt projekt hade då redan beviljats och fått namnet EUExcert II. Det nya projektet innebär ett fortsatt samarbete partnerna emellan, men också en utvidgning i Europa, då flera nya länder/partners anslutit sig till arbetet.

Bakgrunden till projektet är den omstrukturering och personalminskning som skett inom den explosiva sektorn samt de stora pensionsavgångar som kommer att ske i närtid. Detta har och kommer att leda till stora kompetensförluster. Det är därför viktigt att nödvändiga kompetenser fastläggs och att överföring sker av kompetens.

Hösten 2009 beviljades KCEM ytterligare medel från EU kommissionen för att skapa ett Europeiskt nätverk EUExNet för samarbete kring utbildning och certifiering av yrkeskunskaper kring säker hantering av explosiva varor.

Våren 2011 bildas nationella EUExcert associationer i 10 europeiska nationer och en europeisk association bildas i april.

Mer information om projektet finns på projektets internationella hemsida: www.euexcert.org

​Kontaktperson Erik Nilsson

Kontakta oss

Har du frågor eller är nyfiken på oss. Är du varmt välkommen att kontakta oss!

Adress

Gammelbackavägen 1
691 51 Karlskoga

Mail

kcem(@)kcem.se