OPEX-

OPEX är vår påbyggnadsutbildning av KEX som vänder sig till personer inom explosivvaruindustrin och syftar till att höja det allmänna säkerhetsmedvetandet och öka förståelsen för vår arbetsmiljö.

Information om OPEX

Detta är en allmänt kompetenshöjande utbildning som vänder sig till all personal som är verksamma inom branschen, till exempel produktion, underhåll, utveckling, konstruktion eller transport av explosiv vara.
Vi bygger vidare på KEX genom att tillföra ytterligare kunskaper om bland annat säkerhet, skydd och regelverk, likväl som vi repeterar och förstärker den grundläggande explosivämneskunskapen.

 

 

 

 

 

Vad ingår i utbildningen?

 • 3 dagars utbildning
  Plats: KCEM
 • Förtäring
 • Repetition av explosivämneskunskap
 • Varför riskanalys?
 • Allmänna skyddsprinciper
 • Varför inträffar olyckor?
 • Arbetsmiljö
 • Personlig skyddsutrustning
 • Brandskydd
 • Säkerhetskultur
 • Regelverk

Se vår kalender

Se kommande utbildningar och boka direkt

Kontakta oss

Har du frågor eller är nyfiken på oss. Är du varmt välkommen att kontakta oss!

Adress

Gammelbackavägen 1
691 51 Karlskoga

Mail

kcem(@)kcem.se