Riskförståelse- ett mindset

Riskförståelse- ett mindset (fd OPEX) är utbildningen för dig som önskar att öka det allmänna säkerhetsmedvetandet och förståelsen för arbetsmiljön.

Information om utbildningen

Detta är en allmän kompetenshöjande utbildning som vänder sig till all personal som är verksamma inom branschen, till exempel produktion, underhåll, utveckling, konstruktion eller transport av explosiv vara.

I den här utbildningen får du träna på att se och förstå grundprinciperna i hur man ser på risker, lära dig om hur människan fungerar och dessutom en inblick i vilka konsekvenser som kan uppstå och vilka lärdomar som kommit med olyckor som hänt.

Vart du än befinner dig på en arbetsplats ställs det krav på att du ska se och vara uppmärksam på potentiella risker i arbetsmiljön och under ledning av våra kunniga och erfarna utbildare får du ta del av föreläsningar och träna praktiskt på metoder som skapar varaktig kunskap, färdigheter och insikter.
 

 

 

 

 

Vad ingår i utbildningen?

 • 3 dagars utbildning
  Plats: Karlskoga
 • Förtäring (för- och eftermiddagsfika, kaffe och lunch)
 • Digital repetitionsutbildning i grundläggande explosivämneskunskap, produktkunskap och risker (KEX)
 • Riskförståelse- ett mindset
 • Allmänna skydds principer
 • Hur inträffar olyckor?
 • Säkerhetskultur
 • Arbetsmiljö
 • Olyckor som hänt dess konsekvenser och lärdomar
 • Personlig skyddsutrustning
 • Brandskydd
 • Brandfarlig vara
 • Diplom

Se vår kalender

Se kommande utbildningar och boka direkt

Kontakta oss

Har du frågor eller är nyfiken på oss. Är du varmt välkommen att kontakta oss!

Adress

Gammelbackavägen 1
691 51 Karlskoga

Mail

kcem(@)kcem.se