Dokumentering EPOK

 

 

Dokumentering med foto och film under EPOK

Vid anmälan till eventet godkänner eller avböjer du medverkan i filminspelning och fotografering, samtycker till att din avbild används i tryckt och digitalt marknadsförings- och informationsmaterial för KCEM och vår leverantör 8190 AB.

Godkännande av filminspelning och fotografering är inte ett krav för anmälan till eventet.

Materialet kommer att publiceras på webbplatser, informationskanaler, sociala medier och kan användas för marknadsföring.

Du samtycker även till att den färdigställda filmen/fotot får publiceras under obegränsad tid i ovan nämnda kanaler samt arkivering av detta och lagring av filmen/bilden. Ingen ersättning utgår för publiceringen enligt ovan.

Om du har några frågor beträffande behandlingen av dina persondata eller önskar utöva någon av de ovan angivna rättigheterna, v. g. skriv till den personuppgiftsansvarige på den nedan angivna adressen.

Du har rätt att lämna in klagomål beträffande hur KCEM behandlar dina persondata till den aktuella dataskyddsmyndigheten eller liknande instans inom din jurisdiktion.

Hur kan du kontakta personuppgiftsansvarige och utöva dina rättigheter?

Personuppgiftsansvarig för den persondata som vi innehar om dig är:
Johan Petri
(+46) 72 515 52 24
johan.petri@kcem.se

Fullständig integritetspolicy.

Kontakta oss

Har du frågor eller är nyfiken på oss. Är du varmt välkommen att kontakta oss!

Adress

Gammelbackavägen 1
691 51 Karlskoga

Mail

kcem(@)kcem.se