SOEX- För skyddsombudets utveckling!

Utbildningen syftar till att ge skyddsombuden vidare kunskap att arbeta inom explosivämnesområdet. Efter utbildningen ska kursdeltagaren känna sig trygg med skyddsombudsrollen och känna att de besitter kännedom om hur arbetsmiljöarbetet bör fungera inom vår bransch.

 

Information om SOEX

Det är viktigt för företagen att ha aktiva skyddsombud med kunskap, där dom även har vilja och mod att ta ansvar för att utveckla och upprätthålla en god arbetsmiljö och hälsa inom organisationen. SOEX fokuserar på just skyddsombudets roll. Skyddsombuden ska vara trygga med vad deras roll innebär för att kunna samverka i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombuden kan påverka och förväntas göra det.

Utbildningen vänder sig skyddsombud, både operatörer och tjänstemän, verksamma inom explosivvarubranschen. Deltagarna bör ha genomfört allmän grundutbildning för skyddsombud och viss erfarenhet i rollen som skyddsombud men inte ett krav.

Utbildningen ger stor möjlighet att knyta kontakter med kollegor i branschen. Det nätverk som skapas och utvecklas kommer fungera som ett stöd för den ständiga förbättringen av skyddsnivån inom branschen.

 

Vad ingår i kursen?

 • 5 dagars utbildning
 • Allmänbildande utbildning för skyddsombudsrollen
  • Grundläggande explosivämneskunskap
  • Skyddsombudets roll
  • Allmänna skyddsprinciper
  • Skyddsrondsteknik
  • Lagar och föreskrifter
  • Den mänskliga faktorn
  • Kemiska hälsorisker
  • Stresshantering
 • Studiebesök
 • Personligt nätverk
 • Kursdiplom
 • Förtäring
 • Logi

Se vår kalender

Se kommande utbildningar och boka direkt

Kontakta oss

Har du frågor eller är nyfiken på oss. Är du varmt välkommen att kontakta oss!

Adress

Gammelbackavägen 1
691 51 Karlskoga

Mail

kcem(@)kcem.se