FEX- Vi gör dig redo för föreståndarskapet!

Vår mest kvalificerade utbildning för dig som blivande föreståndare som vill leda arbetet framgångsrikt genom ett säkert och medvetet förhållningssätt.

 

Information om FEX

Utbildningen omfattar fem kursveckor, spridda över tid, på olika platser i Norden där studiebesök är en viktig del av respektive kursvecka. En del av kursen genomförs på distans via digitala möten och utbildningar för att öka flexibiliteten.

Kursen syftar till att komplettera den tidigare utbildningen och erfarenheten som fordras för att vara kvalificerad att inneha rollen som ansvarig för tillverkning av explosiva varor i Norden, vilken i Sverige benämns Föreståndare. FEX ger dig en bred kunskap inom det mesta du kan tänka dig, där vi går igenom allt från explosivämneskunskap till medieträning och det viktiga ledarskapet, för att du ska vara förberedd på vad föreståndarskapet kan innebära.

Branschen i Norden är relativt liten, men man har liknande utmaningar i säkerhetsarbetet och därför ser vi att ett starkt nätverk är nyckeln till framgång och utveckling både under och efter avslutad utbildning.

Vad ingår i utbildningen?

  • 5 kursveckor, blended learning
  • Förberedande utbildning inför föreståndarskapet eller motsvarande roll inom explosivämnesbranschen (innehåller bland annat: uppgifter och ansvar, regelverk, ledarskap, explosivämneskunskap, risker och riskhantering)
  • Studiebesök
    Personligt nätverk
  • EPOK konferens*
  • Kursdiplom
  • Förtäring
  • Logi
*EPOK är en uppskattad konferens och träffpunkt för alla inom explosivvarubranschen som bjuder in till aktuella föreläsningar och ger dig möjlighet att träffa kurskamrater och uppdatera ditt personliga nätverk.

Mer info?

Ladda ner vårt informationsblad här.

Se vår kalender

Se kommande utbildningar och boka direkt

Kontakta oss

Har du frågor eller är nyfiken på oss. Är du varmt välkommen att kontakta oss!

Adress

Gammelbackavägen 1
691 51 Karlskoga

Mail

kcem(@)kcem.se