1 februari, 2023

Riskförståelse- ett mindset

Nu har vi tagit fram en utbildning för dig som önskar öka sin riskförståelse. Utbildningen syftar till att ge dig värdefull kompetens i hur du kan bidra till en säkrare arbetsplats. Under ledning av våra kunniga och erfarna utbildare får du ta del av föreläsningar och träna praktiskt på metoder som skapar varaktig kunskap, färdigheter och insikter. Här träffar du också andra likasinnade för att diskutera och dela kunskaper och erfarenheter. Vad ingår i utbildningen?
 • 3 dagars utbildning
 • Förtäring
 • Diplom
 • Allmänt kompetenshöjande utbildning för alla verksamma inom branschen
  • Digital förberedande utbildning- Grundläggande explosivämneskunskap, produktkunskap och risker (KEX)
  • Riskförståelse- ett mindset
  • Allmänna skydds principer
  • Arbetsmiljö
  • Mänskliga faktorn- hur inträffar olyckor?
  • Säkerhetskultur
  • Olyckor som hänt dess konsekvenser och lärdomar
  • Personlig skyddsutrustning
  • Brandfarlig vara
  • Brandskydd
Pris: 14 500 SEK exkl. moms före eventuella medlemsrabatter. I priset ingår fika, kaffe och lunch. Betalningsvillkor är 30 dagar. Eventuellt återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras hela avgiften. Platsen kan överlåtas kostnadsfritt.

Tidigare nyheterKontakta oss

Har du frågor eller är nyfiken på oss. Är du varmt välkommen att kontakta oss!

Adress

Gammelbackavägen 1
691 51 Karlskoga

Mail

kcem(@)kcem.se