11 februari, 2022

KCEM’s säkerhetskonferens

Som svar på det ökade behovet av att förstå de hot som vi står inför har vi nu satt ihop en konferens med temat "Säkerhetsarbete i näringslivet" där vi tar hjälp av experterna inom de olika områden som just nu är aktuella inom branschen. Vad ingår i konferensen?
  • Lunch till lunch konferens
  • Förtäring
  • Logi
    Program 19:e april 12:00-12.45 Lunch 12.45-13.00 Inledning, KCEM 13.00-13.45 Antagonistiska hot och svensk säkerhetspolitik, Hans Brun 14.00-15.00 Stadsaktörer och hotet mot Sverige, Hans Brun 15.00-15.30 Fika 15.30-17.00 Organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, Hans Brun 19:00 Middag Program 20:e april 08:00-08.10 Inledning/reflektion, KCEM 08.10-08.50 Hotet inifrån, Hans Brun 09.00-10.00 Informations- och cybersäkerhet, Janne Haldesten, Principal Specialist, Sectyne 10.00-10.30 Fika 10.30-11.15 Personalrekrytering och lagstiftningsfrågor, Pierre Gudmundsson, SRI 11.20-11.45 Transportsäkerhet, Mikael Niordson 11.45-12.15 Diskussion, KCEM 12.15-12.30 Avslutning, KCEM 12.30-13.30 Lunch
Plats: Nova Park Conference Gredelbyvägen 138, 741 71 Knivsta Arlanda, 12 minuter från Arlanda flygplats. Pris: 10 900 SEK exkl. moms före eventuella medlemsrabatter. I priset ingår logi, avsatta måltider och kaffe. Betalningsvillkor är 30 dagar. Eventuellt återbud ska anmälas senast 4 veckor före konferensstart, annars debiteras hela avgiften. Platsen kan överlåtas kostnadsfritt.

Tidigare nyheterKontakta oss

Har du frågor eller är nyfiken på oss. Är du varmt välkommen att kontakta oss!

Adress

Gammelbackavägen 1
691 51 Karlskoga

Mail

kcem(@)kcem.se